اطلاعات گروه

به دورهمی مجموعه آدوا (آفرینش دانایی و آگاهی) خوش آمدید
قراره با هم کلی اتفاقات خوب رو رقم بزنیم و در کنار یکدیگر مسیر موفقیت رو طی کنیم.

بسیار خوشحالیم که ایده ها ، نظ

......بیشتر...
تایید
لطفا برای تایید این موضوع وارد شوید گروه
به دلیل تنظیمات حریم خصوصی ، مشاهده این بخش امکان پذیر نیست.