اطلاعات گروه
Roya
تاسیس کننده
تایید
لطفا برای تایید این موضوع وارد شوید گروه
Roya
داشتن زندگی موفق و شاد بسیار لذت بخش است اما برخلاف عقیده اشتباه بسیاری که تنها پول و ثروت را عامل آن می دانند افراد موفق دلایل دیگری برای این مسئله بیان می کنند.
پسند (1)
بارگذاری...
1
زندگی خوب
تصویر پروفایل خود را بروزرسانی کرد.
پسند (2)
بارگذاری...
2
بارگذاری بیشتر