آفرینش دانایی و آگاهی
#تیم_های_پنجگانه تیم های پشتیبانی، امنیتی، محتوایی و پژوهشی، بازاریابی، مدیریتی و اجرایی تقویت شدند.
3 کاربر از این خوشتان آمده.
آفرینش دانایی و آگاهی
#ساعات_کاری برنامه داخلی و ساعات کاری همکاران ابلاغ شد. بخش های امنیت سایبر، شبانه روزی و در سه شیفت تعیین شده اند. سایر بخش ها شیفت صبح و شیفت عصر هستند.
2 کاربر از این خوشتان آمده.
آفرینش دانایی و آگاهی
#گزارش سومین دفتر تهران افتتاح شد. آفرینش دانایی و آگاهی اکنون در استان تهران، اصفهان، مرکزی و گلستان دارای نمایندگی و شعبه فعال است.
2 کاربر از این خوشتان آمده.
آفرینش دانایی و آگاهی
#گزارش آفرینش دانایی و آگاهی ، دفتر خود را در تهران بزرگ ، راه اندازی کرد. توجه داشته باشید با توجه به اهمیت و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی، تمامی پشتیبانی ها ، پاسخگویی ها و مذاکرات، تا حد امکان ب......بیشتر...
13 کاربر از این خوشتان آمده.
آفرینش دانایی و آگاهی
تصویر کاور خود را بروزرسانی کرد.
2 کاربر از این خوشتان آمده.
آفرینش دانایی و آگاهی
تصویر جدیدی رو به اشتراک گذاشت
3 کاربر از این خوشتان آمده.
آفرینش دانایی و آگاهی
تصویر کاور خود را بروزرسانی کرد.
2 کاربر از این خوشتان آمده.
آفرینش دانایی و آگاهی
#گزارش سامانه Voip داخلی و سراسری شرکت آفرینش دانایی و آگاهی در حال راه اندازی است. تعیین ساعات کاری، بخش ها، منوهای تو در تو و همچنین نام و سمت و مشخصات مسئولان هر بخش و پروژه، در حال مکاتبه هستند.
3 کاربر از این خوشتان آمده.
آفرینش دانایی و آگاهی
تصویر پروفایل خود را بروزرسانی کرد.
اولین نفری باشید که این پست رو پسند می کنید
بارگذاری بیشتر