matin
از بر سپتامبر 28, 2021
307 بازدیدها

موفقیت عبارت است از رفتن از شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق
وینستون چرچیل...

5 کاربر از این خوشتان آمده.