مینا امینی
از بر اوکتبر 1, 2021
479 بازدیدها

گذشته هایت را ببخش
زیرا آنان همچون کفش های کودکی ات نه تنها برایت کوچک اند
بلکه تو را از برداشتن گام های بزرگ باز می دارند

 

7 کاربر از این خوشتان آمده.