آموزش مجازی - مربیگری و دوره های داوری
آموزش های مجازی به زودی آغاز می شوند. دوره های ویراستاری، نویسندگی و تالیف کتاب، تربیت مربی آموزش آنلاین و وبینار موفقیت و برنامه ریزی ، قدم های اول ما خواهند بود. خبر های خوشی برایتان داریم....
2 کاربر از این خوشتان آمده.
بارگذاری بیشتر